KULTURNI TRANSFER EVROPA - SRBIJA OD 19. DO 21. VEKA – CTES

Najnovije vesti

23.01.2023.

23. januar – Skup „Digitalne baze periodike u Srbiji i analiza evropskog kulturnog transfera“ (drugi deo skupa Kulturni transfer Evropa-Srbija u 19. veku)

U ponedeljak, 23. januara, sa početkom u 11 časova, u Svečanoj sali Instituta održaće se skup zatvorenog tipa na temu digitalne periodike u Srbiji i analize evropskog kulturnog transfera. Skup je deo projekta „Kulturni transfer Evropa-Srbija u 19. veku“, koji se realizuje kao deo programa IDEAS – IDEJE koji finansira Fond za nauku Srbije.

30.11.2022.

30. novembar – Naučni skup „Kulturni transfer Evropa-Srbija u XIX veku“

Institut za evropske studije Vas poziva na naučni skup „Kulturni transfer Evropa-Srbija u XIX veku“. Skup će se održati 30. novembra 2022, sa početkom u 10:30. Program konferencije dostupan je na dnu ove vesti Projekat se realizuje u sklopu projekta „Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka“ Skup će se održati u Svečanoj sali Instituta za evropske studije, a publika će moći da ga prati i preko aplikacije Zum, uz prethodnu registraciju na linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lCfLEjF7R-qfHGhX-gwUJA

Najnovija pojavljivanja u medijima

27.04.2023.

U vreme kada je dobila autonomni status 1830, Srbija nije percipirana kao deo Evrope. Upravo od tada počinju u Srbiji dva procesa koja su međusobno povezana, ali se nisu uvek preklapala. Prvi je evropeizacija, tj. usvajanja evropskih običaja, mode, ideja i tehnologija. Drugi je okcidentalizacija, odnosno postupak kojim evropski posmatrači postepeno prihvataju Srbiju kao deo Evrope

20.04.2023.

Otvaranje Istočnog pitanja nisu svi videli kao pretnju. Preduzetnici i trgovci videli su u tome šansu za širenje svojih ekonomskih interesa. Neke od studija iz druge polovine devetnaestog i prvih godina dvadesetog veka upravo su namenjene upoznavanju javnog mnjenja sa ekonomskim potencijalima novonastalih država

06.04.2023.

Pročitala sam četiri čitulje Medlin Olbrajt u različitim novinama i svaki deo koji se bavi njenom ulogom u Jugoslaviji bio je napisan baš onako kako bi bio napisan 1990-ih ili čak 1980-ih. Rečnik se nije promenio i viđenje poluostrva nije se promenilo. Dakle, rekla bih da smo Marija Todorova i ja napravile razliku, ali u uskom krugu

Najnovija izadanja

14.05.2023.

Urednik Slobodan G. Marković, „A Reformer of Mankind. Dimitrije Mitrinovic between Cultural Utopianism and Social Activism“ [„Reformator čovečanstva. Dimitrije Mitrinović između kulturnog utopizma i društvenog aktivizma“], ed. Slobodan G. Markovich, Belgrade: Zepter Book World – Faculty of Political Sciences, 2023.

Iz štampe je izašao zbornik radova A Reformer of Mankind. Dimitrije Mitrinovic between Cultural Utopianism and Social Activism koji je uredio prof. dr Slobodan G. Marković. Publikacija je nastala u okviru projekta br. 7747152 Cultural Transfer Europe-Serbia from the 19th till the 21st Century – CTES, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.

14.05.2023.

Urednik Slobodan G. Marković, „Cultural Transfer Europe-Serbia: Methodological Issues and Challenges“, ed. Slobodan G. Markovich, Belgrade: Faculty of Political Sciences – Dosije Studio, 2023.

Grupa naučnika iz Beograda je u januaru 2022. godine dobila trogodišnju stipendiju Fonda za nauku Republike Srbije u okviru svog programa IDEJE za istraživanje kulturnog transfera Evropa-Srbija od doba jozefinizma (kraj 18. veka) do početka 21. veka. Grupu čine istoričari, antropolozi, politikolozi i filolozi. U želji da se pristupi različitim metodološkim izazovima u analizi transfera kulture, u Beogradu je 2. aprila 2022. godine organizovana međunarodna hibridna konferencija. Objavljivanje ove monografije realizovano je kroz projekat br. 7747152 „Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka – CTES“ koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.