"Imitatori glasova. O književnom prevođenju i prevodiocima ", Editor: Gordana Đerić

03-04-2024

У овоj књизи књижевном преводилаштву приступамо као најзначајнијој форми језика – оној форми која га потврђује као посебан језик – и испитујемо феноменологију ове делатности на бази десет есеја истакнутих књижевних преводилаца са француског, немачког, енглеског, руског, турског и италијанског језика. Друго издање 2024.