O nama

Kulturni transfer je široko proučavan fenomen, zbog njegove povezanosti sa evropeizacijom. Međutim, nijedan dosadašnji projekat nije doprineo razumevanju toga kako je kulturni transfer između Evrope i Srbije oblikovao modernu Srbiju. Dok su modeli kulturnog transfera prisutni u literaturi, nikada nije sprovedeno istraživanje koje bi iskoristilo ove modele radi značajnog širenja obima razumevanja moderne srpske istorije, njene modernizacije i njene evropeizacije, uključujući i pitanje kako se formirao srpski nacionalni identitet i drugi relevantni identiteti u Srbiji.

Iako postoji dobro uspostavljena metodologija u analizi kulturnog transfera, nova multidimenzionalna perspektiva na koju se projekat oslanja dovodi do potencijalnog novog modela u razumevanju načina na koji kulturni transferi mogu da funkcionišu. Ceo projekat je zamišljen u multidisciplinarnom smislu i kombinuje metode istoriografije, istorije ideja, istorije književnosti, antropologije i imidžologije. Inovativnost istraživanja leži je u multidimenzionalnom i multidisciplinarnom pristupu.

Očekuje se da će projekat uticati na buduća istraživanja, ali i da će imati i praktičnu primenu, pre svega zbog javno dostupne baze podataka koja će biti korisna za projektno osmišljenu nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i za predstavljanje veza između Srbije i Evrope.