"Julije Benešić kao delegat Ministarstva prosvete pri Poslanstvu Kraljevine Jugoslavij u Varšavi 1930-1938", Editor: Dragomir Bondžić, Ivana Pantelić

02-04-2024

Julije Benešić (1883-1957) bio je istaknuti hrvatski polonista. Rođen je u Iloku, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Osijeku 1902. Studirao je medicinu, slavistiku, romanistiku, geografiju i istoriju u Beču, Krakovu, Pragu i Zagrebu i diplomirao je geografiju u Krakovu 1908. Radio je kao gimnazijski profesor, pisac, pozorišni kritičar, urednik časopisa, leksikograf, prevodilac, lektor poljskog jezika u Zagrebu i srpskohrvatskog u Varšavi, a bio je i upravnik Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1921-1926. i 1939-1940. U ovom članku se bavimo životom i radom Julija Benešića u Poljskoj od 1930. do 1938. godine, dok je bio delegat Ministarstva prosvete pri poslanstvu Kraljevine Jugoslavije u Varšavi. To je bio period realizacije Sporazuma o naučnim, školskim i umetničkim odnosima između Kraljevine Jugoslavije i Republike Poljske potpisanog 1931, period kulturnog zbližavanja i uspona prosvetne, naučne i kulturne saradnje između dve zemlje. Tome je ogroman doprinos dao i sam Benešić. Pratio je kulturna zbivanja u Poljskoj, objavljivao članke u poljskoj štampi, prevodio i objavljivao tekstove o Jugoslaviji, putovao po Poljskoj, održavao kontakte sa poljskim književnicima, umetnicima, novinarima i političarima, organizovao razmenu jugoslovenskih i poljskih umetnika, književnika, naučnika i studenata, uspostavljao veze između jugoslovenskih i poljskih kulturnih ustanova, itd. Bio je lektor srpsko-hrvatskog jezika na Varšavskom univerzitetu, a na univerzitetima i javnim tribinama širom Poljske je držao predavanja o jugoslovenskoj književnosti i časove srpsko-hrvatskog jezika. Izdavao je „Jugoslovensku biblioteku“ u kojoj je objavljeno 13 knjiga iz jugoslovenske književnosti u poljskom prevodu. Benešićev boravak i aktivnosti u Poljskoj, a posebno njegove stavove, utiske i razmišljanja, pratimo na osnovu arhivskih dokumenata i Benešićevih memoarskih zapisa. Posebna pažnja je posvećena komparativnoj analizi i upoređivanju ovih istorijskih izvora i ukazivanju na različite stavove i slike koje oni nude. https://isi.ac.rs/julije-benesic-kao-delegat-ministarstva-prosvete-pri-poslanstvu-kraljevine-jugoslavije-u-varsavi-1930-1938/