Dr Gordana Đerić

djeric@ies.rs

Dr Gordana Đerić, naučna savetnica u Institutu za evropske studije, doktorirala 2004. godina na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na projektu KULTURNI TRANSFER EVROPA - SRBIJA OD 19. DO 21. VEKA – CTES učestvuje kao član istraživačkog tima i koordinator radnog paketa 4 – Kulturni transfer u periodu od 1991. do danas. Istraživačka interesovanja: socio-kulturna antropologija, istorija ideja, studije sećanja, imagologija, identitetske studije, studije hrane, sociolingvistika, književna teorija i književna istorija.