Dr Jovica Pavlović

jovica@jovica.com

Dr Jovica Pavlović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Doktorirao je 2022. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na projektu KULTURNI TRANSFER EVROPA - SRBIJA OD 19. DO 21. VEKA – CTES učestvuje kao član istraživačkog tima. Istraživačka interesovanja: politička teorija, secesionizam, digitalni autoritarizam, društveno-političke prilike u Skandinaviji.