Prof. Dr Nemanja Radulović

nemanja.radulovic@fil.bg.ac.rs

Nemanja Radulović je redovni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na projektu Kulturni transfer bavi se istorijom folklorističkih ideja i njihovim odjekom u široj kulturi. Oblasti istraživanja su mu usmena proza, istorija folkloristike, ezoterizam i književnost.