Prof. Dr Marina Simić

marina.simic@fpn.bg.ac.rs

Prof. dr Marina Simić je rodovna profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Završila je osnovne studije etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu i srpske i opšte književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master i doktorske studije socijalne antropologije završila je na Univerzitetu u Mančesteru. Bavi se antropološkim proučavanjem postsocijalizma, antropološkom i kulturnom teorijom. Na projektu Kulturni transfer Evropa – Srbija od 19. do 21. veka – CTES učestvuje kao članica tima i koordinatorka radnog paketa 2 – Kulturni transfer u periodu od 1945. do 1991.