Dr Aleksandar Gajić

aleksandar.gajic@ies.rs

Dr Aleksandar Gajić, naučni je savetnik na Institutu za evropske studije u Beogradu. Doktorirao je 2008. godine na Univerzitetu u Novom Sadu (interdisciplinarne studije). Član je Matice Srpske i njen stalni saradnik za pitanja društvene teorije. U periodu 2018-2022 Aleksandar Gajić je bno predavač na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, gde je na kadetri za bezbednost predavao predmete „Teorije bezbednosti“ i „Međunarodna bezbednost i međunarodni odnosi“. Na projektu KULTURNI TRANSFER EVROPA-SRBIJA OD 19. DO 21. VEKA – CTES učestvuje kao čan istraživačkog tima. Uže oblasti naučnog istraživanja i stručnog interesovanja: društvena i pravno-politička teorija, međunarodni odnosi, geopolitika i studije kulture. Autor je ili priređivač 18 monografija i preko 140 naučnih radova.