Dr Ivana Pantelić

pantelic.ivana@gmail.com

Dr Ivana Pantelić, viša naučna saradnica u Institutu za svaremenu istoriju. Doktorirala je 2016. godine na odeljenju za istoriju Filozofskog fakukteta Univerziteta u Beogradu. Na projektu KULTURNI TRANSFER EVROPA - SRBIJA OD 19. DO 21. VEKA – CTES učestvuje kao članica istraživačkog tima i, zajedno s koleginicom Marinom Simić, koordinatorka radnog paketa 3 – Kulturni transfer u socijalističkoj Jugoslaviji (1945-1991). Istraživačka interesovanja: istorija feminizma, istorija emancipacije žena u Jugoslaviji, istorija pacifizma.