Dr Sanja Ivić

sanja.ivic@ies.rs

Dr Sanja Ivić, naučna savetnica na Institutu za evropske studije, završila je postdoktorske studije iz oblasti filozofije politike na Univerzitetu Pariz Nanter u Francuskoj 2015. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Na projektu „Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka (CTES)" učestvuje kao članica istraživačkog tima. Istraživačka interesovanja: evropske studije, filozofija, politička teorija, ljudska prava.