"„Cultural Transfer Europe-Serbia: Methodological Issues and Challenges“, ed. Slobodan G. Markovich, Belgrade: Faculty of Political Sciences – Dosije Studio, 2023.", Editor: Urednik Slobodan G. Marković

14-05-2023

Grupa naučnika iz Beograda je u januaru 2022. godine dobila trogodišnju stipendiju Fonda za nauku Republike Srbije u okviru svog programa IDEJE za istraživanje kulturnog transfera Evropa-Srbija od doba jozefinizma (kraj 18. veka) do početka 21. veka. Grupu čine istoričari, antropolozi, politikolozi i filolozi. U želji da se pristupi različitim metodološkim izazovima u analizi transfera kulture, u Beogradu je 2. aprila 2022. godine organizovana međunarodna hibridna konferencija. Objavljivanje ove monografije realizovano je kroz projekat br. 7747152 „Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka – CTES“ koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.