Dr Jovica Pavlović

jovica@jovica.com

Dr Jovica Pavlović je naučni saradnik Instituta za evropske studije. Posvećen je proučavanju separatizma i iredentizma, kao i drugih političkih fenomena koji podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet postojećih međunarodno priznatih zemalja. Posebno se interesuje za normativne teorije secesije, pa stoga i za pravo naroda na samoopredeljenje. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu političkih nauka Stoksholmskog univerziteta. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.